Drukuj Email Feed Entries

12/PN/2011

Przestawienie pieców kaflowych w lokalach mieszkalnych będących w administracji Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pile zgodnie z załącznikami.
Zakres prac obejmuje:
- rozbiórkę pieca kaflowego,
- przestawienie pieca kaflowego z kafli kwadratowych,
- oczyszczenie kafli i przeszlifowanie krawędzi,
- wymianę (przełożenie) całości wnętrza pieca wykonanego z cegieł i kształtek szamotowych, gliny, drutu stalowego i materiału pomocniczego,
- wymiana kafli z odzysku na inne z odzysku (pełnowartościowe, nieuszkodzone)
- uzupełnienie brakującej lub uszkodzonej blachy przedpiecowej,
- montaż rury zapiecowej,
- wymiana drzwiczek i rusztu piecowego,
- montaż wyczystek (górnej, środkowej i dolnej),
- wywiezienie gruzu budowlanego
Kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień:
45.26.26.30-6 wznoszenie pieców

 • Ogłoszenie 12/PN/2011

  piątek, 23, wrzesień 2011 Kruszka Kacper

  Znak spr.12/PN/2011 Piła, dnia 22.09.2011r. O G Ł O S Z E N I E 1. Zamawiający: Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Al. Powstańców Wlkp. 164, tel. 067 351-47-77, fax. 067 351-48-03 2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.) z...

  Kategoria 12/PN/2011
  Więcej...
 • Pliki do pobrania 12/PN/2011

  piątek, 23, wrzesień 2011 Kruszka Kacper

  Ogłoszenie SIWZ Oferta - zał. nr 1 Oświadczenie wykonawcy - zał. nr 2 Wzór umowy - zał. nr 3 Zadanie nr 1 - zał. nr 4 Zadanie nr 2 - zał. nr 5 Zadanie nr 3 - zał. nr 6 Specyfikacja techniczna - zał. ...

  Kategoria 12/PN/2011
  Więcej...