UWAGA ! ! !

ZMIANA SIEDZIBY
UL.DĄBROWSKIEGO 8
(INWEST PARK) piętra 5 i 6

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pile wprowadził system indywidualnego rozliczania płatności z tytułu opłat czynszowych za lokale mieszkalne, użytkowe oraz garaże.

Wszystkim najemcom przydzielony został indywidualny numer rachunku bankowego. Oznacza to, że każdy najemca otrzymał numer rachunku bankowego, który będzie przypisany tylko i wyłącznie do niego. Nie należy uiszczać opłat na rachunki bankowe, na które do tej pory dokonywano wpłat ani spisywać numerów od sąsiadów, znajomych oraz ze stron internetowych, ogłoszeń, ulotek itp. .

Drukuj Email Feed Entries

14/PN/2012

Wykonywanie usług transportowych, dwoma pojazdami wraz z kierowcami, obejmujących przewóz łączny materiałów i osób do budynków komunalnych oraz lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Piła, a usytuowanych w budynkach wspólnot mieszkaniowych na potrzeby:
a)    ADM-1 - ul. Wawelska 29
b)    ADM-2 - ul. Budowlanych 4a
W następujących warunkach:
- powtarzające się krótkie trasy miejskie i drogi osiedlowe na terenie miasta Piły,
- przewóz minimum 6 osób łącznie z kierowcą,
- pojazdy muszą umożliwiać przewóz osób i materiałów budowlanych drobnowymiarowych jednocześnie; w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych (np. opadów) pojazdy muszą być wyposażone w plandekę umożliwiającą przykrycie przewożonych materiałów i sprzętów,
- wymagana ładowność pojazdów min. 900kg.
- wymagana minimalna wielkość platformy ładunkowej: 2,50m x 2,00m
- wymagana dyspozycyjność w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 700 - 1500
Dzienny średni limit przejazdu każdego z pojazdów wynosi ok. 70km.

 • Ogłoszenie 14/PN/2012

  wtorek, 13, listopad 2012 Kruszka Kacper

  Znak sprawy 14/PN/2012 Piła, dnia 13.11.2012r. O G Ł O S Z E N I E 1. Zamawiający: Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, 64-920 Piła, Al. Powstańców Wlkp. 164 telefon: 67 351-48-88 fax: 67 351-48-04 2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2...

  Kategoria 14/PN/2012
  Więcej...
 • Pliki do pobrania 14/PN/2012

  wtorek, 02, październik 2012 Kruszka Kacper

  Ogłoszenie SIWZ Formularz ofertowy - zał. nr 1 Oświadczenie wykonawcy - zał. nr 2 Oświadczenie wykonawcy art.24 - zał. nr 3 Wzór umowy - zał. nr 4 Oświadczenie - zał. nr 5 Wszystkie załączniki - arch...

  Kategoria 14/PN/2012
  Więcej...