Drukuj Email Feed Entries

1/PN/2013

Sukcesywna dostawa: klamek, gwoździ, kołków, kłódek, samozamykaczy,
zamków, zawiasów, wkrętów, drzwiczek kominowych na potrzeby Miejskiego Zakładu
Gospodarki Mieszkaniowej w Pile zgodnie z wykazem materiałów stanowiącym załącznik nr 1a
do siwz.
Kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień:
44.50.00.00-5 - narzędzia, zamki, klucze, zawiasy, mocowania, łańcuchy, sprężyny
44.19.22.00-4 - gwoździe

 • Ogłoszenie 1/PN/2013

  czwartek, 10, styczeń 2013 Krzysztof Buczel

  Znak sprawy 1/PN/2013 Piła, dnia 10.01.2013r. O G Ł O S Z E N I E 1. Zamawiający: Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, 64-920 Piła, Al. Powstańców Wlkp. 164 telefon: 67 351-48-88 fax: 67 351-48-04 2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych...

  Kategoria 1/PN/2013
  Więcej...
 • Pliki do pobrania 1/P/2013

  piątek, 21, grudzień 2012 Krzysztof Buczel

  Ogłoszenie SIWZ Formularz ofertowy - zał. nr 1 Wykaz materiałów - zał. nr 1a Oświadczenie wykonawcy - zał. nr 2 Oświadczenie wykonawcy art.24 - zał. nr 3 Wzór umowy - zał. nr 4 Wszystkie załączniki -...

  Kategoria 1/PN/2013
  Więcej...